PRACUJEMY CAŁY CZAS PROSIMY O ZACHOWANIE ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY KUPUJĄCYMI